Waarom Zeebrugge?

Het havencomplex van Brugge-Zeebrugge biedt verschillende hoofdactiva, waardoor het vrachtvolume zich de komende jaren verder kan ontwikkelen, namelijk:

 • de gunstige geografische positie:
 • aan de kust van de Noordzee, de drukste zee ter wereld;
 • centraal ten opzichte van andere Noordzeehavens;
 • op korte afstand van Groot-Brittannië;
 • dicht bij de grote, dichtbevolkte en geïndustrialiseerde steden;
 • uitstekende nautische toegankelijkheid met een diepe diepgang in de toegangswegen en langs de kades;
 • goede weg- en spoorverbindingen naar alle landen van Continentaal Europa;
 • verschillende dagelijkse lijndiensten naar Groot-Brittannië en naar andere havens in Noord- en Zuid-Europa, Zeebrugge als kruispunten voor verkeer in alle richtingen;
 • een netwerk van intercontinentale en intra-Europese containerdiensten;
 • moderne havenapparatuur, recent opgericht, die voldoet aan alle verwachtingen van moderne verzend- en gebruikstechnieken;
 • een groot potentieel aan geschoolde arbeidskrachten die een hoge productiviteit bereiken.

Betekenis van de haven

Zeebrugge, de zeehaven van Brugge, begon halverwege de jaren zestig op internationaal niveau een rol te spelen. De opkomst van roll-on/roll-off, de containerisering en de schaalvergroting van de schepen bleken de dringende noodzaak van een diepwaterhaven aan de Belgische kust. Als gevolg hiervan keurde de Belgische regering de grootschalige uitbreiding van de haven van Zeebrugge goed.

touw haven

Met dit soort grote sterke touwen worden schepen vastgezet aan wal.

Deze werken werden uitgevoerd tussen 1972 en 1985 en omvatten de aanleg van een buitenhaven met 2 lange golfbrekers (meer dan 4 km lang), een grote zeesluis (500 m lang, 57 m breed, 18,5 m diep) en een geheel nieuwe innerlijke poort. In juli 1985 werd de nieuwe zeehaven officieel ingehuldigd door koning Boudewijn I.

Als gevolg van deze nieuwe infrastructuur is de vrachtoverslag in Zeebrugge spectaculair gestegen. In 1970 werd 9 miljoen ton afgehandeld en 5.000 schepen in de haven gebeld; in 2007 bedroeg dit 42,3 miljoen ton en 10.000 schepen. De haven verzekert een directe tewerkstelling voor 10.000 mensen; de indirecte werkgelegenheid wordt geschat op 30.000.

In de afgelopen 15 jaar is Zeebrugge uitgegroeid tot een veelzijdige haven voor de behandeling van een breed scala aan lading: stukgoederen (aanhangwagens en containers), nieuwe auto’s, conventioneel stukgoed, ‘hoge en zware’ ladingen, droge en vloeibare bulklading en natuurlijke lading. gas. Vanuit een zuivere doorvoerhaven is Zeebrugge geleidelijk uitgegroeid tot een centrum voor Europese distributie.

Huidige functies

De haven van Brugge-Zeebrugge speelt op verschillende gebieden een belangrijke rol, waarvan de belangrijkste zijn:

 • intensief ro-roverkeer tussen het vasteland, Groot-Brittannië, Scandinavië en Zuid-Europa;
 • Europese hubhaven voor de auto-industrie;
 • containerhaven met uitstekende nautische toegankelijkheid voor + 14.000 TEU-schepen;
 • import van allerlei huishoudelijke goederen en van LNG en energieproducten;
 • behandeling, opslag en distributie van bederfelijke waren en andere landbouwproducten;
 • afhandeling van conventioneel stukgoed en ‘hoge en zware’ ladingen;
 • passagier transport;
 • organisatie van de Europese distributie via een ingewikkeld netwerk van achterlandverbindingen.

Zeebrugge is:

 • een multifunctionele poort
 • een snelle poort
 • een diepwaterhaven (toegankelijk voor schepen die 55 voet trekken, dit is 16,75 m)
 • een strategisch gelegen haven
 • een betrouwbare poort met een hoge productiviteit.
hijskranen voor containers

Deze hijskranen tillen allerlei containers op en verplaatsen deze of zetten deze op vrachtwagens.