Natuur

Zeebrugge is vooral een doorvoerhaven met nauwelijks vervuilende industrie. Het probleem van watervervuiling door lozing is aangepakt met de bouw van een havenontvangstfaciliteit voor afval- en vrachtresiduen. De beperkte druk op het milieu wordt veroorzaakt door de verkeers- en geluidsbelasting, de licht- en zichtvervuiling. Volgens een provinciaal onderzoek ervaart de buurt de belasting van het milieu als relatief klein. Zie ook deze website: Natuurpunt.be.

hijskranen aan de haven

De vervuiling op een haven is erg groot omdat er veel CO2-uitstoot is, maar ook de uitstoot van allerlei nare andere stoffen. Deze komen van de schepen en cruiseschepen.