Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Havenontsluiting

Met de afwerking van het Albert II-containerdok in de voorhaven en het Zuidelijk Kanaaldok in de achterhaven, de invulling van de Maritieme Logistieke Zone en de verdere ontwikkeling van de bestaande trafieken wordt een gevoelige toename van de Zeebrugse goederenstromen vooropgesteld.

Om deze trafieken van en naar de haven vlot te verwerken en om tegelijkertijd de levenskwaliteit en leefbaarheid van de regio te garanderen, is het noodzakelijk dat de haven beschikt over een grote maritieme toegankelijkheid en uitstekende verbindingen naar het hinterland.

 

Daarom wordt gewerkt aan een verbreding en een verdere verdieping van de toegangsgeul naar de haven en zijn aanpassingswerken aan het wegennet van cruciaal belang (N31 Brugge-Zeebrugge, N49 Antwerpen-kust en A11 Blauwe Toren-Westkappelle).

Ook de opdrijving van de spoorcapaciteit (vormingsstation in Zwankendamme, derde spoor Zeebrugge-Brugge, derde en vierde spoor Brugge-Gent, Bocht Ter Doest) moet Zeebrugge mee helpen ontsluiten.

 

De plannen voor een verbetering van de hinterlandverbinding via het water zijn opnieuw actueel.

De haven wenst duurzaam en optimaal aangesloten te worden op het fijnmazige netwerk van Europese binnenwateren via de ‘Seine-Schelde-West’. Dit houdt een aanpassing van het bestaande Schipdonkkanaal in. Hierdoor kan Zeebrugge aansluiting vinden op zowel het Rijn-Scheldebekken als op het Seinebekken.

 

Op de website www.zeebruggeopen.be vindt u uitgebreide informatie over de nakende ontsluitingswerken in en rond de Zeebrugse haven.

Port of zeebrugge: Vandammehuis | Isabellalaan 1 | B-8380 Zeebrugge | Belgium
Tel.: +32 (0)50 54 32 11 | fax: +32 (0)50 54 32 24 | E-mail: mbz@zeebruggeport.be

Incidenten / Calamiteiten
Achterhaven en Brugge: 050 / 54.32.31 of VHF 68 | Voorhaven: 050 / 54.68.67 of VHF 71

Opmerkingen of suggesties over de haven van Brugge-Zeebrugge mogen gericht worden aan : ikmeld@zeebrugge.be